Bồn nước inox giảm giá từ ngày 07/05/2012

Bồn nước inox Đại Thành giảm 400.000đ/1 khối ( 1 khối tương đương với 1000 lít )Bồn nước inox Sơn Hà giảm 450.000đ/1 khối ( 1 khối tương đương với 1000 lít )Bồn nước inox Toàn Mỹ giảm 10% từ giá bán lẻ của công ty.Bồn nước inox Dapha giảm 300.000đ/1 khối.Bồn nước inox Nam Thành giảm 450.000/1 kkhối
Chương trình bắt đầu từ ngày 07/05/2012 đến ngày có thông báo mới.
Bồn nước inox Đại Thành giảm 400.000đ/1 khối ( 1 khối tương đương với 1000 lít )
Bồn nước inox Sơn Hà giảm 450.000đ/1 khối ( 1 khối tương đương với 1000 lít )
Bồn nước inox Toàn Mỹ giảm 10% từ giá bán lẻ của công ty.
Bồn nước inox Dapha giảm 300.000đ/1 khối.
Bồn nước inox Nam Thành giảm 450.000/1 kkhối
Bồn nước nhựa cao cấp Đại Thành giảm 300.000/1 khối
[Google Analytics]